Swedish English English Benelux Benelux

Västmanland: Q1 säkrar processindustri

Vattendimma med tidig aktivering genom detektor kan med fördel användas för rumsskydd även inom industrin. Inom kort installeras en av våra enheter i kontrollrummet på bilden. Här styrs hela tillverkningen på den aktuella industrin. En smart åtgärd för att minimera risken för långvariga produktionsbortfall.