Swedish English English Benelux Benelux

Riksdagen: Motion om äldres brandskydd

Moderaterna Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg har skrivit denna motion:

https://data.riksdagen.se/fil/20989083-03D3-4C42-A067-005217E27079

Förslaget gäller att MSB skall ges ett bemyndigande att meddela föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden vilket omfattar boende i byggnader som används för verksamhet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763), Socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).