Swedish English English Benelux Benelux

Nyheter

Aktuella händelser

Örebro: Krematorium skyddas med dimma

På krematoriet vid Norra kyrkogården i Örebro genomfördes en riskanalys med avseende på arbetet vid de båda ugnarna. Kyrkogårdschef Torleif Örn önskade en förstärkt säkerhet utifall inmatningsfunktionen skulle haverera och en kista skulle fastna halvvägs in. Lösningen blev att montera… Read more >

Finland: Brandskydd i skärgården

I samarbete med vår finska partner Everon har boende på ett äldreboende fått Q1 mobil sprinkler installerad. Det är rökare på ön Iniö i Åbos skärgård som bedömts ha förhöjd brandrisk. Det är dubbelsystem med ett externt munstycke i köket… Read more >

Norge: Kommunens ansvar i fokus

Livsviktigt är en kampanj och ett nationellt initiativ från hälsoministeriet och direktoratet för social trygghet och beredskap (DSB), vilket kommer att bidra till att förebygga brand för de i utsatta grupper. DSB och norska hälsovårdsdepartementet arbetar aktivt för att stödja… Read more >

Nederländerna: Sängbrand släckt

En brukare i Nederländerna med tydlig riskbild fick en Q1 mobil sprinkler installerad i sitt boende för två veckor sedan. Nu har systemet räddat honom och fastigheten från allvarliga skador. Vår partner i Benelux, Nater har återställt systemet och verksamheten… Read more >