Swedish English English Benelux Benelux

Nyheter

Aktuella händelser

Mobil sprinkler är samhällsekonomiskt lönsam

Ur tidningen Bygg & Teknik (nr 6 -18) saxar vi denna text: Personer som saknar fysisk eller psykisk förmåga att förebygga och hantera en uppkommen brand behöver utökat brandskydd. Här föreslår forskarna olika former av tekniska system som minskar risken… Read more >

Nederländerna: Glödbrand stoppad

Under natten den 31 augusti stoppade en Q1 effektivt en glödbrand i flamsäkra sängkläder. På grund av klientens höga risk för brandtillbud, blev en mobil sprinkler från Q-Fog nyligen installerad av vår återförsäljare i Benelux, Nater. Tack vare aktiveringen av… Read more >

Landets kommuner är skyldiga att vidta åtgärder

Marcus Örnroth och Peter Johansson från Räddningstjänsten Storgöteborg uppmärksammar i en debattartikel kommunernas bristande åtgärder för att förhindra dödsbränder bland äldre och funktionshindrade. Läs gärna hela artikeln. Q-Fogs kommentar I Sverige har vi redan idag anmärkningsvärt många dödsbränder sett till… Read more >

Brandsäkerhet åter i fokus under Almedalen

Under rubriken ”En nollvision för antalet dödsbränder i samhället” samlas företrädare från Räddningstjänsten Gotland, Brandskyddsföreningen, Stockholmshem och Riksdagen under Hasse Aros ledning för att diskutera stora och små bostadsbränder samt vad som borde göras åt detta växande problem. Plats: Strandvägen 4,… Read more >

Bränder skadar och dödar utsatta människor

I tidningen Brandsäkert nr 3 (2018) skriver Brandskyddsföreningens generalsekreterare Anders Bergqvist om orsakerna till den mörka verklighet som döljer sig bakom statistiken för omkomna och skadade i bränder som vi årligen ser i Sverige. Flera typer av dödsbränder är betydligt… Read more >