Swedish English English Benelux Benelux

Q-Fog water mist

Het probleem;

Brandmelders en draagbare brandblussers kunnen levensreddend zijn in woningbranden, maar zijn voor verminderd zelfredzame mensen absoluut onvoldoende. Zeker als deze mensen ook nog een verhoogd brandrisico hebben.

Q-Fog i Nora AB heeft voor deze kwetsbare groep mensen een geheel nieuw type automatische werkende, mobiele watermistunits ontwikkeld die snel en gemakkelijk in bestaande woonvoorzieningen kunnen worden geïnstalleerd.

In moderne interieurs kan een brand binnen ~3 minuten dodelijk zijn. Met de Q1 kan de tijd beschikbaar voor het personeel en/of hulpverleners om de cliënten succesvol te evacueren tot wel 15 minuten worden verlengt.

De Q1 is een mobiele watermistinstallatie en is bedoeld om levens te redden door:

  • Met behulp van elektronische detectie van rook en warmte snel een brand te detecteren.
  • Effectief de brand te beperken en de verspreiding van hete giftige rook en vuur te remmen door het gedurende 15 minuten vernevelen van water.

 

Q1De Methode;

Het brandbeveiligingssysteem Q1 is een gemakkelijk te installeren en te verhuizen brandbeveiligingssysteem.

Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bestaande appartementen of woningen met een verhoogde behoefte aan brandbeveiliging; Zoals bij ouderen, dementerenden of gehandicapten in begeleid wonen of thuis situaties. Het concept is speciaal ontwikkeld om deze niet zelfredzame mensen een betere kans te geven om bij brand alsnog geëvacueerd te kunnen worden door personeel en/of hulpverleners.

  • Q1 is eenvoudig te installeren en te verhuizen en kosteneffectief.
  • Q1 voorkomt dat een kleine brand een grote brand wordt.
  • Q1 crëeert en behoud overleefbare condities in het compartiment bij beginnende branden.

Het basismodel van Q1 geeft een werkzame brandbescherming voor een oppervlakte van maximaal 30m². Q1 is ook verkrijgbaar met meerdere nozzles die de andere ruimtes zoals keuken of slaapkamer een zelfde bescherming bieden. De watermist techniek vult de kamer met zeer kleine zwevende waterdruppeltjes, die de brand en hittestraling effectief bestrijden, terwijl de waterschade aan interieur en onroerend goed tot een minimum beperkt blijft. Q1 vereist geen permanente installatie en vergt minimaal onderhoud hetgeen resulteert in zeer lage installatie-en operationele kosten.

De activering vindt plaats vroeg in de ontwikkeling van de brand en zal zo verdere brandontwikkeling effectief remmen. Dit zorgt ervoor dat de overlevingskansen drastisch worden verbeterd. De risico’s voor personeel en/of hulpverleners in een reddingsoperatie worden ook ingrijpend verminderd. Met de hulp van Q1 wordt de brandontwikkeling tijdens de responstijd geremd of gestopt. Het systeem kan uiteraard worden aangesloten op verschillende alarmsystemen.

 

Is deze methode veilig, effectief en bewezen?

Het Zweedse Rescue Services Agency (SRSA) en het Noorse Directorate for Civil Protection (DSB) hebben de problematiek van brandrisico’s bij niet zelfredzame mensen onderkend en de hier te downloaden notitie ”Easily installed automatic extinguishing system” gepubliceerd.  Q-Fog heeft op basis van deze publicatie de eenvoudig plaatsbare en verhuisbare watermistunit Q1 ontwikkeld om de beschikbare evacuatietijd voor deze doelgroep effectief te verlengen.

Kopenhagen
Onder deze link vindt u een vertaald artikel uit Brandvæsen feb 2015 geschreven door Stig Nordmark van de brandweer Kopenhagen. Hij beschrijft daarin hoe in Kopenhagen de mobiele watermist units worden toegepast. De stand per maart 2015 is dat deze units in Kopenhagen sinds juni 2012 in minimaal 9 (!) gevallen levensreddend zijn geweest. Daarnaast is veel brand,- en water-(neven)schade voorkomen. Doordat de methode met de verhuisbare watermistunits daar is toegepast, is er zoveel minder brand,- water,- en nevenschade veroorzaakt dat hieruit dit project gefinancierd kon worden.

Watermist?

Een eenvoudig verhuisbare Q -Fog unit maakt watermist om branden te beheersen en te blussen. Omdat watermist een uniek vermogen heeft om warmte te absorberen terwijl waterschade erg beperkt blijft. De hoeveelheid water die tijdens de activering wordt verspoten is zeer klein in vergelijking met traditionele blusmethoden, maar het rendement van het bluswater is veel hoger

Firetriangel

 

 

Warmte, zuurstof en brandstof vormen de zogenaamde branddriehoek en zijn alle drie benodigd voor het starten en onderhouden van een brand.

Q-Fog bestrijdt effectief de brand vanuit alle drie de zijden van de branddriehoek.

 

De effecten van watermist op hete rookgassen en vuur

• Absorptie van thermische straling
• Koeling en bevochtiging van hete rookgassen en lucht
• Koeling en bevochtiging van brandstof en brandbare stoffen in de omgeving van de brand
• Verlaging van de zuurstofconcentratie in de omgeving van de brand

De watermist heeft het voordeel dat het ook in staat is om verborgen branden te beheersen en controleren omdat de watermist in tegenstelling tot de veel grovere druppels uit sprinkler-instllaties veel langer blijven zweven.

De watermist wordt gevormd in een speciale nozzle, waarin water onder hoge druk wordt verneveld tot zeer kleine zwevende waterdruppeltjes .

Deze waterdruppels hebben door hun kleine formaat en relatief grote oppervlak een extreem goed koelend effect en vinden ook hun weg naar verborgen branden en schermen de bewoners af tegen de enorme hittestraling van rookgassen.

Zo word ook voorkomen dat een kleine brand een grote brand wordt.