Swedish English English Benelux Benelux

Vattendimmans funktion verifierad av RISE

I nummer 2 (2017) av Aktuella Byggen finns en artikel som sammanfattar de tester som utförts på RISE (Research Institutes of Sweden, fd SP) i Borås i projektet Bostadsbränder. Syftet var att utvärdera olika system för Bostadssprinkler och respektive verkningsgrad samt vattenförbrukning. Traditionell sprinkler provades med snabbare aktiveringstid vilket gav marginellt förbättrad släckförmåga. Däremot konstaterades det att vattendimma generellt är en markant effektivare teknik för att rädda liv. Vår mobila sprinkler Q1 sticker ut rejält med tanke på de utmärkta resultat som uppnåddes med den minsta förbrukningen av vatten.

Läs tidningen som PDF.

Aktuella Byggen

Klicka för större version