Swedish English English Benelux Benelux

Karlstad: Sängbrand utan personskada

Incidenten skedde i området Skattkärr. Anledningen till att sprinklern löste ut var att en brukare rökt i sin säng. Brandskadorna var begränsade till täcket i sängen.