Swedish English English Benelux Benelux

Nederländerna: Q-Fog skyddar Coronapatienter

I kölvattnet av Coronapandemin uppstår platsbrist inom vården i många länder. I staden Oss i centrala Nederländerna omvandlas nu en daglig verksamhet till vårdboende. I dessa lokaler skall patienter som är på bättringsvägen vårdas för att inte uppta ordinarie platser inom vården. Då lokalerna ej är utförda med adekvat brandsäkerhetsutrustning har Q-Fog fått förfrågan om att skydda lokalerna med vår mobila boendesprinkler Q1 som aktiveras av rök och värme vid en eventuell brandincident. Installatör är vår återförsäljare och partner i Benelux Nater.nl.