Swedish English English Benelux Benelux

Lunds universitet bekräftar funktion

Marcus Runefors och Dan Madsen från Brandsektionen på LTH (Lund tekn. högskola) har publicerat en testrapport över de brandprover som utfördes under vecka 26 på MSBs övningsområde Revinge.

Syftet med proven var att undersöka hur traditionell sprinkler och Q-Fogs utrustning fungerar i sängbränder vilket ofta återfinns i dödsbrandstatistiken. Försöken utgick ifrån den engelska standarden LPS1655.

Sammanfattningsvis konstateras följande:

Baserat på de utförda experimenten kan den totala effektiviteten hos det detektoraktiverade vattendimmasystemet förväntas vara högre än traditionellt sprinklersystem för bränder i det skyddade området.

Vi glädjer oss åt detta och konstaterar att om luftkvaliteten varit en mätparameter enligt denna standard hade resultaten varit än mer fördelaktiga för vår lösning då en mycket stor andel av dödsbränder beror på rökförgiftning. Något som traditionell sprinkler inte kan rädda någon från.

Läs hela rapporten här!